1. Τι είναι το Co-opAbility Institute;

To Co-opAbility Institute είναι ένας ιδιωτικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος έχει ως στόχο να διευκολύνει και να στηρίξει τη συνεργασία των ανθρώπων, ομάδων και οργανισμών, εκπαιδεύοντας και στηρίζοντας συμβουλευτικά τους συνεταιριστικούς ηγέτες του αύριο, και συν-σχεδιάζοντας μαζί τους βιώσιμες συνεργατικές λύσεις στα οργανωτικά, διοικητικά, στρατηγικά και επιχειρηματικά προβλήματά τους.

2. Τι κάνει το Co-opAbility Institute και με ποιους συνεργάζεται;

Η ομάδα του Co-opAbility Institute προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης, συμβουλευτικής στήριξης και coaching-mentoring σε μέλη, Διοικητικά και Εποπτικά Συμβούλια, Στελέχη και Διευθυντικές Ομάδες Αγροτικών Συνεταιρισμών, Ομάδων Παραγωγών και άλλων Συνεργατικών σχημάτων, καθώς και σε μεμονωμένους παραγωγούς και αγροτικές κοινότητες. Συν-δημιουργούμε μαζί σας λύσεις στα πιεστικά προβλήματά σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τις ιδιαίτερες συνθήκες μέσα στις οποίες δραστηριοποιόσαστε.

Μέχρι σήμερα έχουμε βοηθήσει αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και μεμονωμένους παραγωγούς στην Ελλάδα και σε πολυάριθμες άλλες χώρες, μόνοι μας ή σε συνεργασία με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα.

3. Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα των υπηρεσιών σας;

Ενδεικτικό Παράδειγμα-1: Ελληνικός αγροτικός συνεταιρισμός έβλεπε τα μέλη του να αποχωρούν και όσα έμεναν να μην παραδίδουν το προϊόν τους στον συνεταιρισμό.

Βοηθήσαμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα μέσω:

  • Βιωματικής εκπαίδευσης των μελών του ΔΣ και της διευθυντικής ομάδας ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν αποτελεσματική πολιτική μελών.
  • Διενέργειας έρευνας των πραγματικών αναγκών των μελών και ενσωμάτωσής τους στη στοχοθέτηση του συνεταιρισμού.
  • Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων για τη δημιουργία πραγματικής κοινότητας-ομάδας των μελών.

 

Ενδεικτικό Παράδειγμα-2: Δεκαπέντε παραγωγοί σιτηρών σε χώρα της ανατολικής Ευρώπης αντιμετώπιζαν χαμηλές και έντονα ασταθείς τιμές.

Βοηθήσαμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα μέσω:

  • Ανάλυσης και ενδελεχούς μελέτης των αναγκών τους και των χαρακτηριστικών της αγοράς σιτηρών.
  • Εκπαίδευσης των παραγωγών στους σύγχρονους τρόπους οργάνωσης συλλογικής επιχειρηματικής δράσης για την απόκτηση διαπραγματευτικής δύναμης έναντι των αγοραστών και των βιομηχανιών ζυμαρικών.
  • Συν-σχεδιασμού, μαζί με τους παραγωγούς, ομάδας παραγωγών και προσέλκυσης επιπλέον μελών με βάση πολυετές σχέδιο ανάπτυξης.
  • Συν-σχεδιασμού της στρατηγικής και του πλάνου ανάπτυξης της επιχειρηματικής δράσης της ομάδας παραγωγών, ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις τους σε σταθερές και ικανοποιητικές τιμές.
  • Εξεύρεση νέων αγορών και χάραξης στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων.

Σχεδιασμού και υιοθέτησης προγράμματος εξομάλυνσης του ρίσκου των παραγωγών, ώστε να εξασφαλισθεί μια σταθερή τιμή για το προϊόν τους. 

4. Πως μπορεί το Co-opAbility Institute να με βοηθήσει;

Μπορούμε να σε βοηθήσουμε με αρκετούς τρόπους! Μερικά παραδείγματα είναι: η βοήθεια στη δημιουργία ικανής ομάδας για την ανάπτυξη Αγροτικών Συνεταιρισμών, Ομάδων Παραγωγών και άλλων συνεργατικών λύσεων, η εκπαίδευση των μελών, των στελεχών, των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων αγροτικών συνεταιρισμών, η στήριξη των διαδικασιών χάραξης στρατηγικής, πολιτικής μελών, κατάρτισης καταστατικού και εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, εγκαθίδρυσης αποτελεσματικών μεθόδων επικοινωνίας, αξιολόγησης Δ.Σ. και προσωπικού, καθώς και όλες τις απαραίτητες μελέτες και συμμετοχικές έρευνες.

5. Πως μπορώ να έρθω σε επαφή με το Co-opAbility;

Πολύ εύκολα! Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου (info@coopability.gr) ή να μας καλέσετε στο 210-590 6532. Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και φυσικά να μας καλέσετε στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρουμε!

Μπορούμε να βοηθήσουμε
στην Ανάπτυξή σας

Απευθυνθείτε στην ομάδας μας
για να συν-δημιουργήσουμε το συνεταιρισμό σας
ή να συν-σχεδιάσουμε συνεργατικές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί.

Pin It on Pinterest