Ανακάλυψε το Co-opAbility

Το Όραμα μας

Οραματιζόμαστε ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι θα συνεργάζονται αυθόρμητα και αποτελεσματικά για να βελτιώσουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους κατάσταση. Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα όπου παραγωγοί, έμποροι, μεταποιητικές επιχειρήσεις και καταναλωτές θα συνεργάζονται για το καλό όλων, μέσω βιώσιμων συλλογικών επιχειρήσεων.

Η Αποστολή μας

Να διευκολύνουμε, στηρίζουμε κι επιταχύνουμε τη συνεργασία των ανθρώπων, των ομάδων και των οργανισμών, εκπαιδεύοντας τους συνεταιριστικούς ηγέτες του αύριο, οι οποίοι θα πρωτοστατήσουν στη δημιουργία και ανάπτυξη βιώσιμων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και διεξάγοντας υψηλού επιπέδου συμμετοχική, ενεργητική έρευνα με σκοπό τη συν-δημιουργία μαζί με τους συνεταιριστικούς ηγέτες βιώσιμων συνεργατικών λύσεων σε πιεστικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Η φιλοσοφία μας

Πιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο. Όπως έχει πει και η Margaret Mead, «Ποτέ μην αμφιβάλλεις ότι μια μικρή ομάδα σκεπτόμενων, δεσμευμένων και οργανωμένων πολιτών μπορεί να αλλάξει τον κόσμο- η αλήθεια είναι ότι μόνο από τέτοιες μικρές ομάδες άλλαξε μέχρι σήμερα ο κόσμος».

Η προσέγγισή μας βασίζεται στη συστημική σκέψη και πράξη. Κι αυτό γιατί προσπαθούμε να βλέπουμε ολόκληρο το παγόβουνο και όχι μόνο την κορυφή του που εξέχει από την επιφάνεια του νερού. Γατί στο επίκεντρο της προσπάθειάς μας είναι ο άνθρωπος και οι ανθρώπινες σχέσεις.

Co-opAbility

Οραματιζόμαστε ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι θα συνεργάζονται αυθόρμητα και αποτελεσματικά για να βελτιώσουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους κατάσταση.
Μάθε περισσότερα…

Επικοινωνήστε μαζί μας
Email: info@coopability.org

Co-opAbility Institute

Οραματιζόμαστε ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι θα συνεργάζονται αυθόρμητα και αποτελεσματικά για να βελτιώσουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους κατάσταση.

Στόχοι

  • Αλλαγή των νοητικών μοντέλων και απομάκρυνση άλλων εμποδίων που αποτρέπουν τους παραγωγούς και τους εταίρους τους κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας από το να συνεργαστούν και να αναπτύξουν βιώσιμες συνεταιριστικές σχέσεις και επιχειρήσεις.
  • Δημιουργία μιας νέας γενιάς συνεταιριστικών ηγετών και επιχειρηματιών με υψηλή συνεταιριστική ευφυΐα, δηλαδή, ηγέτες με ένα συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να φτιάξουν μακροχρονίως βιώσιμους συνεταιρισμούς.
  • Μεταστροφή της αρνητικής κοινής γνώμης για τους συνεταιρισμούς.
  • Δημιουργία στις τοπικές κοινότητες γόνιμων για τη συνεργασία κοινωνικών πεδίων.
  • Εγκατάσταση και βελτίωση δεξιοτήτων συνεργασίας και συλλογικής επιχειρηματικότητας σε όλες τις ηλικίες και τις μικρές κοινωνίες της χώρας μας.
  • Εκπαίδευση και παροχή οργανωτικής βοήθειας στα άτομα και τις ομάδες που επιθυμούν να δημιουργήσουν βιώσιμες συνεταιριστικές προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων διακλαδικών και διατομεακών συνεργασιών.
  • Εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στα σημερινά, μελλοντικά και διαχρονικά προβλήματα των ελληνικών συνεταιρισμών.
  • Δημιουργία ενός αξιόπιστου και αδέσμευτου πόλου δημιουργίας και διάχυσης επιστημονικής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας για τα θέματα των συνεταιρισμών και της συνεργασίας.
  • Συνεχής καταγραφή και επιστημονική ανάλυση όσων συμβαίνουν στους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Η Oμάδα μας

Το Co-opAbility Institute φτιάχτηκε από μια ομάδα επιστημόνων που πιστεύουν στη συνεργασία και στους συνεταιρισμούς ως μέσα βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης. Δουλειά μας είναι να συν-δημιουργούμε μαζί με τους ενδιαφερόμενους εταίρους μας βιώσιμες συνεταιριστικές λύσεις στα προβλήματά τους, λαμβάνοντας υπόψη μας τις ιδιαίτερες κάθε φορά ανάγκες τους.

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Ο σκοπός της ζωής του Κώστα είναι να βοηθά ανθρώπους, κοινότητες και συνεταιρισμούς να συνεργάζονται αποτελεσματικά, ώστε να βρίσκουν και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, να αξιοποιούν ευκαιρίες και να ξεπερνάνε πιεστικά κοινωνικά διλήμματα.

Πλήρες βιογραφικό

Μιχάλης Φεφές

Μιχάλης Φεφές

Σκοπός του Μιχάλη είναι να στηρίζει την οργάνωση και διοίκηση συνεταιρισμών και άλλων ειδών συλλογικής επιχειρηματικής δράσης, ώστε να επιτυγχάνουν την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητά τους. Για να επιτύχει το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τις νομικές και οργανωτικές γνώσεις του, καθώς και τη μακρόχρονη πρακτική εμπειρία του στον τραπεζικό, τον πανεπιστημιακό και το δικηγορικό κλάδο.

Πλήρες βιογραφικό

Γιώργος Βαρθαλάμης

Γιώργος Βαρθαλάμης

Ο σκοπός του Γιώργου είναι να προωθεί και να υποστηρίζει τη συνεργασία των ανθρώπων. Τον επιτυγχάνει μέσω της συνεχούς ενεργού δράσης του με συνεταιρισμούς και τη χάραξη στρατηγικών για βιώσιμες συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Πλήρες βιογραφικό

Θανάσης Μπίζος

Θανάσης Μπίζος

Σκοπός του Θανάση είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη ανθρώπων και κοινοτήτων για αρμονικότερη σύνδεση μεταξύ τους και ποιοτικότερες συλλογικές δράσεις ώστε να επιτύχουν οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Πλήρες βιογραφικό

Βάσια Σταμούλη

Βάσια Σταμούλη

Στόχος της Βάσιας είναι να βοηθά στην ανάπτυξη και εξάπλωση ενός πνεύματος συνεργασίας σε ομάδες και συνεταιρισμούς. Το στόχο αυτό επιτυγχάνει μέσω της διαρκούς αναζήτησης δημιουργικών λύσεων, της προώθησης οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών και της διευκόλυνσης απόκτησης των δεξιοτήτων που βοηθάνε στη σύσταση και διοίκηση βιώσιμων ομάδων και συνεταιρισμών.

Πλήρες βιογραφικό

Οι Δράσεις μας

Το Co-opAbility Institute επιτυγχάνει τους στόχους του.  Δείτε αναλυτικά όλες τις δράσεις μας.

Μάθε περισσότερα

Γραφτείτε στο newsletter μας

Μείνε συντονισμένος με το Co-opAbility Institute και μάθε όλα τα νέα μας

και τις δράσεις μας πρώτος.

Μάθε περισσότερα
Μπορούμε να βοηθήσουμε
στην Ανάπτυξή σας

Απευθυνθείτε στην ομάδας μας
για να συν-δημιουργήσουμε το συνεταιρισμό σας
ή να συν-σχεδιάσουμε συνεργατικές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί.

Pin It on Pinterest