Ο κύκλος ζωής του γαλακτοκομικού συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα