ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Το νέο πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με τη δράση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, υποέργο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών...
Μπορούμε να βοηθήσουμε
στην Ανάπτυξή σας

Απευθυνθείτε στην ομάδας μας
για να συν-δημιουργήσουμε το συνεταιρισμό σας
ή να συν-σχεδιάσουμε συνεργατικές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί.

Pin It on Pinterest