Τα εργαστήρια συνεργασίας πραγματοποιούνται για να συνδεθούμε με τη λογική και τις εμπειρίες των συνεργατών μας, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων....