Η Ομάδα μας

Γιώργος Βαρθαλάμης

Ο Γιώργος είναι πτυχιούχος του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, από όπου αποφοίτησε το 2017. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών, (MBA in Agribusiness)». Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού του προγράμματος, εκπόνησε την ερευνητική του εργασία με τίτλο «Ο κύκλος ζωής του αγροτικού συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα», όπου διαπίστωσε την δύναμη που έχουν οι συνεταιρισμοί και γενικότερα η συνεργασία των ανθρώπων.

Κατά την διάρκεια των σπουδών του, εργάστηκε στο οικογενειακό ελαιοτριβείο, όπου συνδύασε τις θεωρητικές του γνώσεις με τις πρακτικές πάνω στο ελαιόλαδο. Τον τελευταίο χρόνο, εργάζεται ως στέλεχος σε εταιρεία λιανεμπορίου, στο τμήμα φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Επίσης ο Γιώργος είναι εξωτερικός συνεργάτης- ερευνητής του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ). Σε αυτά τα χρόνια, έχει καταφέρει να αποκτήσει οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, οι οποίες θα του είναι χρήσιμες σε όλη την διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας.

Ο Γιώργος ασχολείται ενεργά με την έρευνα και την εκπαίδευσή του σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης αγροτικών συνεταιρισμών, και συνεργασίας των ανθρώπων. Είναι εκπαιδευόμενος στο «Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου», στη συστημική και διαλεκτική προσέγγιση και ταυτόχρονα παρακολουθεί σεμινάρια σε θέματα διοίκησης αγροτικών συνεταιρισμών (Diagnosing agricultural cooperatives). Ο Γιώργος έχει εκπαιδευτεί στο Presencing Institute του ΜΙΤ.

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μελέτη του κύκλου ζωής των αγροτικών συνεταιρισμών, στη χάραξη στρατηγικής και στη συν-δημιουργία, μαζί με ενδιαφερόμενες ομάδες, βιώσιμων συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Αγαπάει να δουλεύει με ομάδες ανθρώπων και να βοηθάει τους ανθρώπους να συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους. Πιστεύει στη δύναμη που έχουν οι άνθρωποι όταν συνεργάζονται και στο τι μπορούν να πετύχουν, μέσω συν-ιδιόκτητων και δημοκρατικά διοικούμενων επιχειρήσεων.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο σκοπός του Γιώργου είναι να προωθεί και να υποστηρίζει τη συνεργασία των ανθρώπων. Τον επιτυγχάνει μέσω της συνεχούς ενεργού δράσης του με συνεταιρισμούς και τη χάραξη στρατηγικών για βιώσιμες συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας

varthalamis@coopability.org

Η Oμάδα μας

Το Co-opAbility Institute φτιάχτηκε από μια ομάδα επιστημόνων που πιστεύουν στη συνεργασία και στους συνεταιρισμούς ως μέσα βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης. Δουλειά μας είναι να συν-δημιουργούμε μαζί με τους ενδιαφερόμενους εταίρους μας βιώσιμες συνεταιριστικές λύσεις στα προβλήματά τους, λαμβάνοντας υπόψη μας τις ιδιαίτερες κάθε φορά ανάγκες τους.

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Ο σκοπός της ζωής του Κώστα είναι να βοηθά ανθρώπους, κοινότητες και συνεταιρισμούς να συνεργάζονται αποτελεσματικά, ώστε να βρίσκουν και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, να αξιοποιούν ευκαιρίες και να ξεπερνάνε πιεστικά κοινωνικά διλήμματα.

Πλήρες βιογραφικό

Μιχάλης Φεφές

Μιχάλης Φεφές

Σκοπός του Μιχάλη είναι να στηρίζει την οργάνωση και διοίκηση συνεταιρισμών και άλλων ειδών συλλογικής επιχειρηματικής δράσης, ώστε να επιτυγχάνουν την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητά τους. Για να επιτύχει το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τις νομικές και οργανωτικές γνώσεις του, καθώς και τη μακρόχρονη πρακτική εμπειρία του στον τραπεζικό, τον πανεπιστημιακό και το δικηγορικό κλάδο.

Πλήρες βιογραφικό

Γιώργος Βαρθαλάμης

Γιώργος Βαρθαλάμης

Ο σκοπός του Γιώργου είναι να προωθεί και να υποστηρίζει τη συνεργασία των ανθρώπων. Τον επιτυγχάνει μέσω της συνεχούς ενεργού δράσης του με συνεταιρισμούς και τη χάραξη στρατηγικών για βιώσιμες συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Πλήρες βιογραφικό

Θανάσης Μπίζος

Θανάσης Μπίζος

Σκοπός του Θανάση είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη ανθρώπων και κοινοτήτων για αρμονικότερη σύνδεση μεταξύ τους και ποιοτικότερες συλλογικές δράσεις ώστε να επιτύχουν οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Πλήρες βιογραφικό

Βάσια Σταμούλη

Βάσια Σταμούλη

Στόχος της Βάσιας είναι να βοηθά στην ανάπτυξη και εξάπλωση ενός πνεύματος συνεργασίας σε ομάδες και συνεταιρισμούς. Το στόχο αυτό επιτυγχάνει μέσω της διαρκούς αναζήτησης δημιουργικών λύσεων, της προώθησης οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών και της διευκόλυνσης απόκτησης των δεξιοτήτων που βοηθάνε στη σύσταση και διοίκηση βιώσιμων ομάδων και συνεταιρισμών.

Πλήρες βιογραφικό

Οι Δράσεις μας

Το Co-opAbility Institute επιτυγχάνει τους στόχους του.  Δείτε αναλυτικά όλες τις δράσεις μας.

Μάθε περισσότερα
Μπορούμε να βοηθήσουμε
στην Ανάπτυξή σας

Απευθυνθείτε στην ομάδας μας
για να συν-δημιουργήσουμε το συνεταιρισμό σας
ή να συν-σχεδιάσουμε συνεργατικές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί.

Pin It on Pinterest