Η Ομάδα μας

Μιχάλης Φεφές

Ο Μιχάλης «αγάπησε» τον συνεταιριστικό θεσμό από το 1990, όταν άρχισε να εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή. Έχει συμβάλλει στην ορατότητα του συγκεκριμένου τομέα μέσω διδασκαλίας, έρευνας, συγγραφής, επαγγελματικής ενασχόλησης και συμμετοχής σε επιστημονικές ομάδες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και δικηγόρος Αθηνών από το 1990.

Τα τελευταία 17 χρόνια ο Μιχάλης ασχολήθηκε σε βάθος με τον αγροτικό συνεταιριστικό τομέα όντας στέλεχος της Αγροτικής Τράπεζας, στην οποία το 2012 ανέλαβε καθήκοντα Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Νομικών της Υπηρεσιών. Διετέλεσε ακόμα έως το 2016 Manager στον κλάδο των ομολογιακών δανείων των Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς. Έχει, επίσης, διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΒΖ.

Από το 1999 έως το 2002 δίδαξε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στα ΤΕΙ Αθήνας. Από τον Οκτώβριο του 2001 διδάσκει σε ΑΕΙ της χώρας μας, ενώ από τον Ιούνιο του 2009 έως σήμερα είναι μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (σήμερα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή). Επίσης, διδάσκει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα και είναι μέλος Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παράλληλα είναι εκπαιδευτής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Έχει εκπονήσει, μεταξύ άλλων, ερευνητικό πρόγραμμα για τον Ευρωπαϊκό Συνεταιρισμό στο European University Institute της Φλωρεντίας ως Research Fellow. Έχει συμμετάσχει ως Εμπειρογνώμων στην Ομάδα Εργασίας Συνεταιριστικής Νομοθεσίας στην Ευρώπη, που συστάθηκε το 2006 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την αναδιοργάνωση των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα που συστάθηκε το 2010 από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έχει γράψει πέντε μονογραφίες από τις οποίες οι τέσσερις έχουν ως θέμα τους συνεταιρισμούς και 28 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, ελληνικά και ξένα, από τα οποία τα περισσότερα αναφέρονται στην κοινωνική οικονομία και τους συνεταιρισμούς. Τέλος, έχει συμμετάσχει με ομιλίες και ανακοινώσεις σε πολλές ημερίδες και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Σύντομο Βιογραφικό

Σκοπός του Μιχάλη είναι να στηρίζει την οργάνωση και διοίκηση συνεταιρισμών και άλλων ειδών συλλογικής επιχειρηματικής δράσης, ώστε να επιτυγχάνουν την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητά τους. Για να επιτύχει το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τις νομικές και οργανωτικές γνώσεις του, καθώς και τη μακρόχρονη πρακτική εμπειρία του στον τραπεζικό, τον πανεπιστημιακό και το δικηγορικό κλάδο.

Στοιχεία επικοινωνίας

fefes@coopability.org

Η Oμάδα μας

Το Co-opAbility Institute φτιάχτηκε από μια ομάδα επιστημόνων που πιστεύουν στη συνεργασία και στους συνεταιρισμούς ως μέσα βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης. Δουλειά μας είναι να συν-δημιουργούμε μαζί με τους ενδιαφερόμενους εταίρους μας βιώσιμες συνεταιριστικές λύσεις στα προβλήματά τους, λαμβάνοντας υπόψη μας τις ιδιαίτερες κάθε φορά ανάγκες τους.

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Ο σκοπός της ζωής του Κώστα είναι να βοηθά ανθρώπους, κοινότητες και συνεταιρισμούς να συνεργάζονται αποτελεσματικά, ώστε να βρίσκουν και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, να αξιοποιούν ευκαιρίες και να ξεπερνάνε πιεστικά κοινωνικά διλήμματα.

Πλήρες βιογραφικό

Μιχάλης Φεφές

Μιχάλης Φεφές

Σκοπός του Μιχάλη είναι να στηρίζει την οργάνωση και διοίκηση συνεταιρισμών και άλλων ειδών συλλογικής επιχειρηματικής δράσης, ώστε να επιτυγχάνουν την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητά τους. Για να επιτύχει το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τις νομικές και οργανωτικές γνώσεις του, καθώς και τη μακρόχρονη πρακτική εμπειρία του στον τραπεζικό, τον πανεπιστημιακό και το δικηγορικό κλάδο.

Πλήρες βιογραφικό

Γιώργος Βαρθαλάμης

Γιώργος Βαρθαλάμης

Ο σκοπός του Γιώργου είναι να προωθεί και να υποστηρίζει τη συνεργασία των ανθρώπων. Τον επιτυγχάνει μέσω της συνεχούς ενεργού δράσης του με συνεταιρισμούς και τη χάραξη στρατηγικών για βιώσιμες συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Πλήρες βιογραφικό

Θανάσης Μπίζος

Θανάσης Μπίζος

Σκοπός του Θανάση είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη ανθρώπων και κοινοτήτων για αρμονικότερη σύνδεση μεταξύ τους και ποιοτικότερες συλλογικές δράσεις ώστε να επιτύχουν οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Πλήρες βιογραφικό

Βάσια Σταμούλη

Βάσια Σταμούλη

Στόχος της Βάσιας είναι να βοηθά στην ανάπτυξη και εξάπλωση ενός πνεύματος συνεργασίας σε ομάδες και συνεταιρισμούς. Το στόχο αυτό επιτυγχάνει μέσω της διαρκούς αναζήτησης δημιουργικών λύσεων, της προώθησης οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών και της διευκόλυνσης απόκτησης των δεξιοτήτων που βοηθάνε στη σύσταση και διοίκηση βιώσιμων ομάδων και συνεταιρισμών.

Πλήρες βιογραφικό

Οι Δράσεις μας

Το Co-opAbility Institute επιτυγχάνει τους στόχους του.  Δείτε αναλυτικά όλες τις δράσεις μας.

Μάθε περισσότερα
Μπορούμε να βοηθήσουμε
στην Ανάπτυξή σας

Απευθυνθείτε στην ομάδας μας
για να συν-δημιουργήσουμε το συνεταιρισμό σας
ή να συν-σχεδιάσουμε συνεργατικές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί.

Pin It on Pinterest