Το νέο πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με τη δράση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, υποέργο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω ενισχύσεων στην αλυσίδα παραγωγής. Επιδοτεί συλλογικούς φορείς ως 50% σε όλη την Ελλάδα (πλην της Αττικής που το ποσοστό φτάνει το 40%). Το πρόγραμμα είναι ύψους 98.111.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 ενώ η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από τις 31/05/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι: 1) Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), 2) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), 3) Ενώσεις Οργανώσεων και Παραγωγών και 4) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), 5) Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), 6) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (οι οποίες εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό κάποιους όρους).

Δικαιούχοι μπορούν να είναι και υπό σύσταση συλλογικοί φορείς που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση τη ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Στόχοι της Πρόσκλησης:

 1. Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα.
 2. Η βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 3. Η διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 4. Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 5. Η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.
 6. Η εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας.
 7. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.
 8. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

 1. Επενδυτικές Ενισχύσεις
 2. Ενισχύσεις για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 3. Ενισχύσεις για συμμετοχή Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε Εμπορικές Εκθέσεις
 4. Ενισχύσεις Καινοτομίας για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
 5. Ενισχύσεις για Επαγγελματική Κατάρτιση
 6. Επενδυτικές Ενισχύσεις προς Επιχειρήσεις για την Υπέρβαση Ενωσιακών Προτύπων ή για την Αύξηση της Προστασίας του Περιβάλλοντος Ελλείψει Ενωσιακών Προτύπων
 7. Επενδυτικές Ενισχύσεις για τη Προώθηση Παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30 698 37 98 011 , +30 697 16 16 432
CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

Μπορούμε να βοηθήσουμε
στην Ανάπτυξή σας

Απευθυνθείτε στην ομάδας μας
για να συν-δημιουργήσουμε το συνεταιρισμό σας
ή να συν-σχεδιάσουμε συνεργατικές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί.

Pin It on Pinterest