Αρχική

Co-opAbility ΙnstituteΠιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο.  «Ποτέ μην αμφιβάλλεις ότι μια μικρή ομάδα σκεπτόμενων, δεσμευμένων και οργανωμένων πολιτών μπορεί να αλλάξει τον κόσμο- η αλήθεια είναι ότι μόνο από τέτοιες...
Μπορούμε να βοηθήσουμε
στην Ανάπτυξή σας

Απευθυνθείτε στην ομάδας μας
για να συν-δημιουργήσουμε το συνεταιρισμό σας
ή να συν-σχεδιάσουμε συνεργατικές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί.

Pin It on Pinterest