Το Co-opAbility Institute επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα AGRICOMPET (Prima-Horizon)

Το Co-opAbility Institute συμμετέχει στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα AGRICOMPET. Στόχος του AGRICOMPET είναι να συν-σχεδιάσει μαζί με τους παραγωγούς (ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις), τους συνεταιρισμούς τους και...

Αρχική

Co-opAbility ΙnstituteΠιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο.  «Ποτέ μην αμφιβάλλεις ότι μια μικρή ομάδα σκεπτόμενων, δεσμευμένων και οργανωμένων πολιτών μπορεί να αλλάξει τον κόσμο- η αλήθεια είναι ότι μόνο από τέτοιες...
Μπορούμε να βοηθήσουμε
στην Ανάπτυξή σας

Απευθυνθείτε στην ομάδας μας
για να συν-δημιουργήσουμε το συνεταιρισμό σας
ή να συν-σχεδιάσουμε συνεργατικές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί.

Pin It on Pinterest