Συμμετοχή του Co-opAbility Institute στο ερευνητικό πρόγραμμα AGRICOMPET!

Με μεγάλη χαρά ενημερωθήκαμε για την συμμετοχή του Co-opAbility Institute στο ερευνητικό πρόγραμμα AGRICOMPET με χρηματοδότηση από το #PRIMA (2021-2024). Το #project στοχεύει να απαντήσει: Πώς μπορούν οι μικροκαλλιεργητές, οι συνεταιρισμοί και άλλες ομάδες παραγωγών...
Μπορούμε να βοηθήσουμε
στην Ανάπτυξή σας

Απευθυνθείτε στην ομάδας μας
για να συν-δημιουργήσουμε το συνεταιρισμό σας
ή να συν-σχεδιάσουμε συνεργατικές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί.

Pin It on Pinterest