Η Ομάδα μας

Θανάσης Μπίζος

O Θανάσης μεγάλωσε και σπούδασε στην Αθήνα, και πιο συγκεκριμένα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα επόμενα δύο χρόνια παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ίδιου Πανεπιστημίου με θέμα την «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» το οποίο του άνοιξε την πόρτα για το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, όπου κέρδισε μια θέση εργασίας. Η συναναστροφή και η επικοινωνία με διαφορετικές κουλτούρες, η συμμετοχή σε υψηλού επιπέδου έργα καθώς και η αντιμετώπιση προκλήσεων της σύγχρονης γεωργίας είναι κάποιες από τις εμπειρίες που απόκτησε κατά τη διαμονή του εκεί.

Ταυτόχρονα με τις σπουδές του δούλεψε και προόδευσε στην επιχείρηση λιανεμπορίου που διατηρεί η οικογένειά του αποκτώντας σημαντικές δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και συντονισμού που θα τον ακολουθούν πάντα.

Σήμερα ο Θανάσης εξειδικεύεται ακόμη περισσότερο σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης αγροτικών συνεταιρισμών παρακολουθώντας σχετικά βιωματικά σεμινάρια ενώ επίσης είναι εκπαιδευόμενος στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου στη συστημική και διαλεκτική προσέγγιση ώστε να αναπτύξει νέες ικανότητες, απαραίτητες για αποδοτικότερη επικοινωνία και αποτελεσματικότερη συνεργασία ομάδων και συστημάτων. Τέλος, ο Θανάσης εκπαιδεύεται στο Presencing Institute του ΜΙΤ. 

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω καθώς και την έμφυτη πίστη του στα βιώσιμα συνεταιριστικά σχήματα, ευελπιστεί πως το CoopAbility θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για ανθρώπους και κοινότητες, στην προσπάθειά τους για αποδοτικότερη σύνδεση και συνεργασία.

Σύντομο Βιογραφικό

Σκοπός του Θανάση είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη ανθρώπων και κοινοτήτων για αρμονικότερη σύνδεση μεταξύ τους και ποιοτικότερες συλλογικές δράσεις ώστε να επιτύχουν οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Στοιχεία επικοινωνίας

bizos@coopability.org

Η Oμάδα μας

Το Co-opAbility Institute φτιάχτηκε από μια ομάδα επιστημόνων που πιστεύουν στη συνεργασία και στους συνεταιρισμούς ως μέσα βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης. Δουλειά μας είναι να συν-δημιουργούμε μαζί με τους ενδιαφερόμενους εταίρους μας βιώσιμες συνεταιριστικές λύσεις στα προβλήματά τους, λαμβάνοντας υπόψη μας τις ιδιαίτερες κάθε φορά ανάγκες τους.

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Ο σκοπός της ζωής του Κώστα είναι να βοηθά ανθρώπους, κοινότητες και συνεταιρισμούς να συνεργάζονται αποτελεσματικά, ώστε να βρίσκουν και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, να αξιοποιούν ευκαιρίες και να ξεπερνάνε πιεστικά κοινωνικά διλήμματα.

Πλήρες βιογραφικό

Μιχάλης Φεφές

Μιχάλης Φεφές

Σκοπός του Μιχάλη είναι να στηρίζει την οργάνωση και διοίκηση συνεταιρισμών και άλλων ειδών συλλογικής επιχειρηματικής δράσης, ώστε να επιτυγχάνουν την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητά τους. Για να επιτύχει το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τις νομικές και οργανωτικές γνώσεις του, καθώς και τη μακρόχρονη πρακτική εμπειρία του στον τραπεζικό, τον πανεπιστημιακό και το δικηγορικό κλάδο.

Πλήρες βιογραφικό

Γιώργος Βαρθαλάμης

Γιώργος Βαρθαλάμης

Ο σκοπός του Γιώργου είναι να προωθεί και να υποστηρίζει τη συνεργασία των ανθρώπων. Τον επιτυγχάνει μέσω της συνεχούς ενεργού δράσης του με συνεταιρισμούς και τη χάραξη στρατηγικών για βιώσιμες συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Πλήρες βιογραφικό

Θανάσης Μπίζος

Θανάσης Μπίζος

Σκοπός του Θανάση είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη ανθρώπων και κοινοτήτων για αρμονικότερη σύνδεση μεταξύ τους και ποιοτικότερες συλλογικές δράσεις ώστε να επιτύχουν οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Πλήρες βιογραφικό

Βάσια Σταμούλη

Βάσια Σταμούλη

Στόχος της Βάσιας είναι να βοηθά στην ανάπτυξη και εξάπλωση ενός πνεύματος συνεργασίας σε ομάδες και συνεταιρισμούς. Το στόχο αυτό επιτυγχάνει μέσω της διαρκούς αναζήτησης δημιουργικών λύσεων, της προώθησης οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών και της διευκόλυνσης απόκτησης των δεξιοτήτων που βοηθάνε στη σύσταση και διοίκηση βιώσιμων ομάδων και συνεταιρισμών.

Πλήρες βιογραφικό

Οι Δράσεις μας

Το Co-opAbility Institute επιτυγχάνει τους στόχους του.  Δείτε αναλυτικά όλες τις δράσεις μας.

Μάθε περισσότερα
Μπορούμε να βοηθήσουμε
στην Ανάπτυξή σας

Απευθυνθείτε στην ομάδας μας
για να συν-δημιουργήσουμε το συνεταιρισμό σας
ή να συν-σχεδιάσουμε συνεργατικές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί.

Pin It on Pinterest