Η Ομάδα μας

Βάσια Σταμούλη

Η Βάσια (Βασιλική) μεγάλωσε στην Καρδίτσα όπου και ήρθε από μικρή ηλικία σε επαφή με τις αγροτικές εργασίες λόγω του ευρύτερου οικογενειακού της περιβάλλοντος, αντικείμενα τα οποία σε συνδυασμό με την αγάπη της για την φυτική παραγωγή την οδήγησαν στο να επιλέξει και να αποφοιτήσει από τη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία χρόνια μετέβηκε στην Αθήνα με σκοπό να διευρύνει περισσότερο τις ακαδημαϊκές της γνώσεις και να ασχοληθεί ενεργά με την διοίκηση επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού κλάδου παρακολουθώντας το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MBA in Agribusiness του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτό το πρόγραμμα της επέτρεψε να έρθει περισσότερο σε επαφή με εναλλακτικές μορφές επιχειρήσεων και γεωργικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους βρίσκει ερευνητικό ενδιαφέρον.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της εργάστηκε ως συντονίστρια Backoffice σε εταιρεία συμβουλευτικής ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα εργάζεται σε τεχνική εταιρεία εξειδικευμένη σε έργα πρασίνου και αναπλάσεις καθοδηγώντας projects από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας έως την υποβολή τους, προσανατολισμένα στην πράσινη ενέργεια, την εξοικονόμηση πόρων και  την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων. Σε αυτές τις θέσεις κατάφερε να αποκτήσει οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες και να δει από προσωπική σκοπιά την δύναμη και την υπεροχή των ομάδων και της συνεργασίας των ανθρώπων μέσα από τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους.

Θεωρεί ως σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη δημιουργίας βιώσιμων και μακρόβιων συνεταιριστικών επιχειρήσεων, τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους  και την εξεύρεση κοινού στόχου και οράματος. Για το λόγο αυτό, πιστεύει πως μέσα από τη συστημική προσέγγιση, η οποία εφαρμόζεται στο Coopability και στην οποία και η ίδια επιδιώκει να εκπαιδεύεται συνεχώς, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να συνδεθούν ουσιαστικά μεταξύ τους και να βρουν τις απαντήσεις που χρειάζονται.

 

Σύντομο Βιογραφικό

Στόχος της Βάσιας είναι να βοηθά στην ανάπτυξη και εξάπλωση ενός πνεύματος συνεργασίας σε ομάδες και συνεταιρισμούς. Το στόχο αυτό επιτυγχάνει μέσω της διαρκούς αναζήτησης δημιουργικών λύσεων, της προώθησης οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών και της διευκόλυνσης απόκτησης των δεξιοτήτων που βοηθάνε στη σύσταση και διοίκηση βιώσιμων ομάδων και συνεταιρισμών.

Στοιχεία επικοινωνίας

stamouli@coopability.org

Η Oμάδα μας

Το Co-opAbility Institute φτιάχτηκε από μια ομάδα επιστημόνων που πιστεύουν στη συνεργασία και στους συνεταιρισμούς ως μέσα βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης. Δουλειά μας είναι να συν-δημιουργούμε μαζί με τους ενδιαφερόμενους εταίρους μας βιώσιμες συνεταιριστικές λύσεις στα προβλήματά τους, λαμβάνοντας υπόψη μας τις ιδιαίτερες κάθε φορά ανάγκες τους.

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Ο σκοπός της ζωής του Κώστα είναι να βοηθά ανθρώπους, κοινότητες και συνεταιρισμούς να συνεργάζονται αποτελεσματικά, ώστε να βρίσκουν και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, να αξιοποιούν ευκαιρίες και να ξεπερνάνε πιεστικά κοινωνικά διλήμματα.

Πλήρες βιογραφικό

Μιχάλης Φεφές

Μιχάλης Φεφές

Σκοπός του Μιχάλη είναι να στηρίζει την οργάνωση και διοίκηση συνεταιρισμών και άλλων ειδών συλλογικής επιχειρηματικής δράσης, ώστε να επιτυγχάνουν την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητά τους. Για να επιτύχει το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τις νομικές και οργανωτικές γνώσεις του, καθώς και τη μακρόχρονη πρακτική εμπειρία του στον τραπεζικό, τον πανεπιστημιακό και το δικηγορικό κλάδο.

Πλήρες βιογραφικό

Γιώργος Βαρθαλάμης

Γιώργος Βαρθαλάμης

Ο σκοπός του Γιώργου είναι να προωθεί και να υποστηρίζει τη συνεργασία των ανθρώπων. Τον επιτυγχάνει μέσω της συνεχούς ενεργού δράσης του με συνεταιρισμούς και τη χάραξη στρατηγικών για βιώσιμες συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Πλήρες βιογραφικό

Θανάσης Μπίζος

Θανάσης Μπίζος

Σκοπός του Θανάση είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη ανθρώπων και κοινοτήτων για αρμονικότερη σύνδεση μεταξύ τους και ποιοτικότερες συλλογικές δράσεις ώστε να επιτύχουν οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Πλήρες βιογραφικό

Βάσια Σταμούλη

Βάσια Σταμούλη

Στόχος της Βάσιας είναι να βοηθά στην ανάπτυξη και εξάπλωση ενός πνεύματος συνεργασίας σε ομάδες και συνεταιρισμούς. Το στόχο αυτό επιτυγχάνει μέσω της διαρκούς αναζήτησης δημιουργικών λύσεων, της προώθησης οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών και της διευκόλυνσης απόκτησης των δεξιοτήτων που βοηθάνε στη σύσταση και διοίκηση βιώσιμων ομάδων και συνεταιρισμών.

Πλήρες βιογραφικό

Οι Δράσεις μας

Το Co-opAbility Institute επιτυγχάνει τους στόχους του.  Δείτε αναλυτικά όλες τις δράσεις μας.

Μάθε περισσότερα
Μπορούμε να βοηθήσουμε
στην Ανάπτυξή σας

Απευθυνθείτε στην ομάδας μας
για να συν-δημιουργήσουμε το συνεταιρισμό σας
ή να συν-σχεδιάσουμε συνεργατικές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί.

Pin It on Pinterest